• چند نکته مهم درباره صندلی غذای کودک

    چطور بهترین صندلی غذا را برای کودکمان انتخاب کنیم

    2118

    کودک از چه زمانی برای نشستن در صندلی غذا آماده است؟ وقتی کودک بتواند بدون کمک بنشیند و شروع به خوردن غذای جامد کند- یعنی معمولاً بین 4 تا 6 ماهگی- وقت آن رسیده که صندلی غذا را به دکور آشپزخانۀ خود اضافه کنید.   بهتر است قبل از خرید این صندلی‌ها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. استفاده‌اش آسان است؟ گذاشتن و بیرون آوردن راحت کودک از صندلی مهمترین مسئله است. قبل از خرید، از دوستانتان دربارۀ صندلی غذایی که داشته‌اند و از آن راضی بوده‌اند بپرسید. وقتی به فروشگاه می‌روید صندلی را خوب بررسی کنید و موردی را پیدا کنید که بتوانید سینی‌اش را با یک دست حرکت دهید. بندهای ایمنی صندلی را بررسی کنید و ببینید آسان باز و بسته میشوند یاخیر. بیشتر حوادث مربوط به صندلی غذا به این دلیل رخ می‌دهند که پدر و مادرها بندهای صندلی را نمی‌بندند. یادتان باشد به محض اینکه فرزندتان یاد بگیرد خودش را بالا بکشد ممکن است این کار را در صندلی غذایش هم امتحان کند. استفاده از کمربندهای سه یا پنج نقطه‌ای از آن‌ها محافظت می‌کند. آیا نشان JPMA مورد تأیید است؟ در حوزۀ ایمنی، تولیدکنندگان ممکن است ترجیح دهند صندلی‌های غذای خود را برای آزمایش و تأیید به ...