• تربیت فرزندان با جملات کوتاه

    هفت جمله ی معجزه آسا برای تربیت کودکان

    5923

    گاهی اوقات، امر و نهی زیاد به فرزندان در مواقعی که باید به آنها درسی بیاموزید، تنها باعث بدتر شدن اوضاع می شود. در عوض، استفاده از این عبارات کوتاه را امتحان کنید. همه ی والدین حقه ها و روش های مختلفی برای رفتار با فرزندان دارند. بهترین روشی که من در حال حاضر از آن استفاده می کنم، رشوه دادن یا استفاده از تئوری های پیچیده ی تربیتی نیست – بلکه تنها استفاده از جملات کوتاه است. من و همسرم قبلاً برای اهمیت دادن به احساسات دخترمان و نشان دادن احساس همدلی مان، با او زیاد صحبت می کردیم. ما سعی می کردیم دلیل همه ی تصمیمات را برای پنی 7 ساله و گِوِن 4 ساله توضیح دهیم، اما این مکالمات طولانی تنها باعث جنگ قدرت و فرسایش همه ی ما شدند. دکتر جان ارشلر (John Ershler)، مدیر برنامه ی تحقیقات خردسالی دانشگاه ویسکانسین می گوید: "مغزِ در حالِ رشدِ کودک، ظرفیت محدودی برای پردازش کلمات دارد. ممکن است منظور اصلی شما در بین کلماتی که به کار می برید گم شود، پس بهترین راه، کوتاه و ساده صحبت کردن است". ما در این مقاله تعدادی از بهترین عبارات کوتاه را جمع آوری کرده ایم که می توانند جایگزین مکالمات فرسایشی و طولانی شوند. این عبارات، کیفیت ...