• نحوه صحبت با فزندتان در رابطه با مرگ

    آموزش گام به گام و کاربردی درباره توضیح مرگ برای کودکان

    4244

    فرزند 5 ساله السی لودیچلو (Elsie Ludicello) در طول زندگی کوتاه خود شاهد مرگ دو تن از عزیزان خود بوده است – فرانکی، سگ محبوب و وفادار خانواده، کمتر از یک سال پیش از دنیا رفت و عمه بزرگش نیز پس از یک دوره مبارزه سخت با سرطان فوت کرد. لودیچلو می گوید: «ما هر شب برای او دعا کردیم. ولی پسرم مرگ عمه اش را راحت تر پذیرفت زیرا در تمام این مدت مشغول فکر و صحبت در مورد فرانکی و علت مرگش بود.» به گفته متخصصان، کودکان در هر سنی باید با مرگ آشنا شوند، ولی کودکان خردسال به دلیل پیچیدگی مفهوم پایان زندگی و ناتوانی در ابراز کلامی احساس خود بیش از سایرین به این آموزش نیازمند خواهند بود. ما در این مقاله به نحوه صحبت در مورد مرگ با کودکان و خردسالان و همچنین نحوه واکنش نسبت به مرگ یکی از بستگان و نزدیکان خواهیم پرداخت.   هم اکنون آماده شوید به گفته اشلی شوپن، پزشک و مشاور بیمارستان فوق تخصصی کودکان فیلادلفیا، ما باید پیش از آنکه مرگ یکی از نزدیکان و دوستان ضربه شدیدی به روحیه کودک وارد کند، به او ...