تست دلبستگی کودکان

تست دلبستگی کودکان

Kinship Center Attachment Questionnaire (KCAQ)


پرسشنامه روابط میانی دلبستگی

تست دلبستگی کودکان

Kinship Center Attachment Questionnaire (KCAQ)


پرسشنامه روابط میانی دلبستگی

 • 20
  تعداد سؤال‌ها
 • 15 دقیقه
  زمان اجرا
 • 24
  تعداد اجرا
 • 20
  تعداد سؤال‌ها
 • 15 دقیقه
  زمان اجرا
 • 24
  تعداد اجرا
هدف

سنجش میزان دلبستگی در کودکان 3 تا 12 سال از ابعاد مختلف

مبلغ آزمون بعد از پاسخ به سؤالات (و قبل از نمایش خروجی آزمون) از شما دریافت خواهد شد. توجه : درصورت تمایل می‌توانید هم‌اکنون نسبت به اشتراک خود در سایت اقدام نمایید (از طریق منوی کاربری - خرید اشتراک). دراینصورت با اجرای همه‌ی آزمون‌های سایت تا پایان اشتراک، از شما مبلغی بابت آن دریافت نخواهد شد.

در تعریف سازمان بهداشت جهانی سلامت روان عبارت است از قابلیت فرد برای برقراری ارتباط هماهنگ با دیگران، توانایی در تغییر و اصلاح محیط اجتماعی خود، حل مناسب تعارض‌های هیجانی و تمایلات شخصی خود.
 

دلبستگی مناسب نیز یکی از عوامل تأثیرگذار در سلامت روانی کودکان در سنین پیش از دبستان و دبستان می‌باشد. دلبستگی، پیوند عاطفی عمیقی است که با افراد خاصی در زندگی خود داریم و باعث می‌شود وقتی با آن‌ها تعامل می‌کنیم، لذت ببریم و در مواقع استرس از نزدیکی آن‌ها احساس آرامش کنیم. دلبستگی در کودک نیز از همین تعاریف برخوردار است. روانشناسان اعتقاد دارند پیوند عاطفی کودک با مادر مبنای تمام روابط بعدی است. مادر از طریق پاسخگویی فوری به رفتارهای دلبستگی نوزاد می‌تواند به ایجاد این دلبستگی مناسب در نوزاد کمک کند، بنابراین اولین قدم، شناخت رفتارهای دلبستگی کودکتان است، چراکه اولین ارتباط روانی پایدار بین دو انسان می‌باشد که تا پایان عمر ادامه پیدا می‌کند؛ یعنی انسان در هر سنی، وقتی شاد است که مطمین باشد کسی در کنارش می‌تواند به‌عنوان همدم، همراه و ... قرار می‌گیرد.
 

آزمونی که اکنون در اختیار شماست شامل 20 سؤال بوده و هدف آن سنجش دلبستگی کودکان در دوره‌ی میانی (قبل از دبستان و دبستان) سنین 3 تا 12 سالکی از ابعاد مختلف (تکامل انطباقی مثبت، واکنش هیجانی، رفتارهای منفی، دوری گزیدن از حمایت چهره‌ی دلبستگی/فرد مراقب) می‌باشد.

شاخص‌های اندازه‌گیری (مقیاس‌ها)
زمینه‌ها (Labels)


اجرای آزمون لیست آزمون‌ها


مطالب مرتبط
مطالب مرتبط