مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

Behavior Problem Checklist for Children


چک‌لیست مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی

مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

Behavior Problem Checklist for Children


چک‌لیست مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی

 • 27
  تعداد سؤال‌ها
 • 0 دقیقه
  زمان اجرا
 • 26
  تعداد اجرا
 • 27
  تعداد سؤال‌ها
 • 0 دقیقه
  زمان اجرا
 • 26
  تعداد اجرا
هدف

ارزیابی احتمال وجود مشکلات رفتاری از جمله ترس، پرخاشگری و نقص توجه در سنین پیش از دبستان

مبلغ آزمون بعد از پاسخ به سؤالات (و قبل از نمایش خروجی آزمون) از شما دریافت خواهد شد. توجه : درصورت تمایل می‌توانید هم‌اکنون نسبت به اشتراک خود در سایت اقدام نمایید (از طریق منوی کاربری - خرید اشتراک). دراینصورت با اجرای همه‌ی آزمون‌های سایت تا پایان اشتراک، از شما مبلغی بابت آن دریافت نخواهد شد.

بسیاری از والدین در سراسر جهان با برخی از مشکلات رفتاری کودکانشان دست‌به‌گریبان هستند و به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مباحث بهداشت روان، سلامت روان کودکان در سال‌های اولیه زندگی می‌باشد. ازآنجاکه دوران کودکی یکی از تأثیرگذارترین و حساس‌ترین مراحل زندگی است، شناسایی به‌موقع و رفع مشکلات رفتاری کمک بزرگی در شکل‌گیری شخصیت سالم و بالنده در بزرگسالی محسوب می‌شود.

بررسی مشکلات رفتاری کودکان در سنین پیش‌دبستانی به‌ویژه به‌وسیله پرسشنامه‌ها و چک‌لیست‌های مشکلات رفتاری که توسط والدین تکمیل می‌شود، همواره موردتوجه متخصصان و روان شناسان بوده است. این نوع پرسشنامه‌ها حاوی مشکلاتی است که به خاطر آن‌ها والدین یا معلمان کودک را به درمانگر ارجاع می‌دهند.

پرسشنامه مشکلات رفتاری از تعدادی عبارت تشکیل‌شده است که اغلب آن‌ها با یکدیگر نوعی همبستگی نشان می‌دهند و در تهیه آن‌ها سعی شده که از واژگان تخصصی استفاده نگردد. پرسشنامه حاضر با 27 سؤال برای سنجش میزان مشکلات رفتاری در کودکان پیش‌دبستانی تهیه تنظیم‌شده است.

شاخص‌های اندازه‌گیری (مقیاس‌ها)


اجرای آزمون لیست آزمون‌ها


مطالب مرتبط
مطالب مرتبط