سنجش عزت‌نفس کودکان

سنجش عزت‌نفس کودکان

Child Self-esteem Scale


پرسشنامه عزت‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

سنجش عزت‌نفس کودکان

Child Self-esteem Scale


پرسشنامه عزت‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

 • 20
  تعداد سؤال‌ها
 • 7 دقیقه
  زمان اجرا
 • 208
  تعداد اجرا
 • 20
  تعداد سؤال‌ها
 • 7 دقیقه
  زمان اجرا
 • 208
  تعداد اجرا
هدف

سنجش میزان عزت‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

مبلغ آزمون بعد از پاسخ به سؤالات (و قبل از نمایش خروجی آزمون) از شما دریافت خواهد شد. توجه : درصورت تمایل می‌توانید هم‌اکنون نسبت به اشتراک خود در سایت اقدام نمایید (از طریق منوی کاربری - خرید اشتراک). دراینصورت با اجرای همه‌ی آزمون‌های سایت تا پایان اشتراک، از شما مبلغی بابت آن دریافت نخواهد شد.

مراقب گرامی، سؤالاتی که در ادامه پاسخ می‌دهید نظرات ارزشمند شما جهت سنجش میزان عزت‌نفس کودک پیش‌دبستانی‌تان طراحی‌شده است. خواهشمند است پاسخ را با توجه به برداشتی که از کودک دارید، انتخاب کنید.

عزت‌نفس اعتقاد و باوری است که فرد نسبت به ارزش و اهمیت خودش دارد و از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مسایل در زندگی هر فردی است که در زندگی کودکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. درواقع در تعریف عزت‌نفس در کودکان باید گفت: هنگامی‌که کودکان هویت خود را می‌یابند، برای خصوصیات خود، ارزش منفی یا مثبت قایل می‌شوند و این ارزیابی عزت‌نفس آنان را تشکیل می‌دهد.
عزت‌نفس بالا در موفقیت‌های کودک در تمام زمینه‌ها تأثیر بسیاری دارد. مثلاً کودکانی که احساس خوبی درباره توانایی‌های خود دارند، معمولاً بهتر از کودکانی که عزت‌نفس خوبی ندارند، درس می‌خوانند و در مقابل تحقیقات حاکی از آن است که بسیاری از رفتارهای آسیب‌زای کودکان در آینده مانند بزهکاری، مصرف سیگار، افت تحصیلی، پرخاشگری و غیره ناشی از ضعف عزت‌نفس در کودکان است.

 ارزیابی میزان عزت‌نفس به‌ویژه در سنین کم و کمک به رشد یک خودانگاره مثبت به‌دوراز محدودیت‌های تصور قالبی، گام مهمی در جهت صحیح می‌باشد. کودکی با خودانگاره خوب، انضباط شخصی بیشتری دارد و برای یادگیری و ارتقای سطح مهارت‌هایش بهتر انگیخته شده است. آزمونی که اکنون در اختیار شماست شامل 20 گویه است که میزان عزت‌نفس فرزند شما را با دقت ارزیابی می‌کند و در انتها توصیه‌هایی به‌منظور تقویت این فاکتور تعیین‌کننده به شما ارایه خواهد شد.

شاخص‌های اندازه‌گیری (مقیاس‌ها)
زمینه‌ها (Labels)


اجرای آزمون لیست آزمون‌ها


مطالب مرتبط
مطالب مرتبط